C? v?n Las Vegas

Chnh xc nh?ng th?ng tin no ???c truy?n t? my VP ??n my ch? sng b?c?C ph?i n ch? chi?n th?ng/thua v th?i gian ch?i trn my.N?u b?n ch?i m?t s? my trong m?t phin ???c bin d?ch ring ho?c chng ???c k?app quay video rõ nétt h?p?

??c cau tr? l?i